Mikor nem alkalmazható a mediáció?

 

Bár a mediáció a konfliktusok rendezésének széles területén alkalmazhatóak, van néhány kivétel, ahol nem folytatható le a mediációs eljárás.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény tételesen felsorolja azokat az eljárásokat, melyeknél tiltja a mediációs eljárás lefolytatását. { 1 §. ( 3 ) }

A bíróság döntése szükséges a hátasság érvényességének ill létezésének vagy nem létezésének megállapításához, továbbá érvénytelenítéséhez és felbontásához.

 

Nem lehet mediációs eljárást elkezdeni a következő esetekben:

–          apasági és származás megállapítás,

–          szülői felügyelet megszüntetését érintő gondnokság alá helyezés,

–          közigazgatási,

–          sajtó helyreigazítási,

–         és végrehajtási tárgyú jogvitáknál.

 

Nem alkalmas mediációra az ügy a következő esetekben:

–          amikor már jogi eljárás van folyamatban,

–          amennyiben valamelyik félnek nem önkéntes a részvétele a folyamatban,

–          ha a konfliktusban fennáll a veszélye az erőszaknak,

–          amennyiben valamelyik fél testi biztonsága veszélyben van,

–          ha az álláspontok rendkívül merevek és szélsőségesek,

–          ha a felek között nagy hatalmi különbségek állnak fenn,

–          drog vagy alkohol fogyasztása esetén,

–          illetve bármilyen olyan okból, ahol a felek a tárgyalásra vagy a megegyezésre      képtelenek.

Ilyen esetekben, amennyiben ezen körülmények bármelyike a mediátor tudomására jut, kötelessége a folyamatot megszakítani.