A mediáció folyamata

Hogyan kell kezdeményezni a mediációt?

 

 

 

 

1. Felkérés

Amikor  a felek arra az elhatározásra jutottak, hogy a közöttük lévő konfliktust peren kívüli eljárásban kívánják rendezni, közösen mediátorhoz fordulnak. A Igazságügyi Minisztérium honlapján megtalálható a hivatalosan bejegyzett mediátorok listája.

A kiválasztott mediátort írásban kérik fel  a közvetítői eljárás lefolytatására. Írásbeli kérelmet kell eljuttatni  a közvetítőhöz, aki 8 napon belül írásban nyilatkozik, hogy a közvetítést elvállalja vagy sem.

A felkérésnek tartalmaznia kell a személyes adatokon kívül  a vita tárgyát, az eset rövid leírását, a használni kívánt nyelvet, valamint azt, hogy a közöttük fennálló vitás ügyet közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni.

2. A felkérés elfogadása

A megbízás elfogadása után a közvetítő az elfogadó nyilatkozatával meghívja  feleket az első megbeszélésre, és tájékoztatja őket a képviselet lehetőségéről.

3. Az első megbeszélés

A feleknek az első megbeszélésen, a szerződés megkötése és aláírása céljából személyesen kell megjelenniük. Amennyiben a felek bármelyike nem jelenik meg, az eljárást a közvetítő nem indítja meg.

Az első találkozó alkalmával a mediátor a következőkről ad tájékoztatást:

–          a közvetítés alapelveiről és a közvetítői eljárásról,

–          a mediációs eljárás főbb szakaszairól,

–          az eljárás költségeiről,

–          a résztvevők és az eljárásba bevont személyek titoktartási  kötelezettségéről

A felek megállapodnak az első mediációs ülés időpontjában.

4. A közvetítői eljárás

A mediációs ülések száma függ az eset bonyolultságától, valamint a felek együttműködési hajlandóságától.

Általában 1-5 ülés  alatt a felek egyezségre jutnak. Az első ülés időtartama 3-5 óra. A közvetítői eljárást 4 hónapon belül be kell fejezni. A közvetítői eljárás eredményét jegyzőkönyvbe rögzítik.