A mediáció előnyei

Joggal teheti fel bárki a kérdést: miért válasszam a mediációt a bíróság helyett? A válasz egyszerű, csak ( sajnos )sokan nem ismerik.

Aki az  ügyét  a bíróságon kívánja rendezni, tudomásul kell vennie: a bírói, jogi eljárás kiveszi a felek kezéből az ügy kimenetelének ,befolyásolásának a lehetőségét. A feleknek nem lesz  sem lehetősége sem befolyása a döntésre. Hozzák nyakra-főre a  bizonyítékokat, s majd a döntés az ítész  dolga lesz. A bíróságon az egymással vitában, konfliktusban álló „versenyzők” mint ellenfelek szerepelnek, és a bírói döntés hatására kevés az esély a köztük fennálló konfliktusok megoldódására. Az ügy végére pont kerülhet, ám a kapcsolat ettől nem javul meg. A vitában álló felek között a hangulat többnyire ellenséges. Ez a kapcsolat a bírói döntéssel sem fog megváltozni: a meghozott ítélet nem fog varázspálca módjára működni: abban a félben, aki úgy érzi, hogy számára hátrányos ítélet született, újabb és újabb indulatok generálódhatnak, és folytatódhatnak az egymás elleni kisebb-nagyobb játszmák, piszkos kis trükkök.

Mire számíthat az, aki az ügyét mediálással szeretné rendezni? Aki a gyors, konstruktív megoldásokat részesíti előnyben, minden bizonnyal ezt az alternatív vitarendezési megoldási módot választja.Itt a döntés a felek kezében van. Az kerül a megegyezésbe, ami mindkettőjük érdekét szolgálja. Amiben közösen egyeztek meg. A mediáció nem konfrontációs folyamat. Az egyezség a konstruktív megközelítés eredménye. Ezáltal tartósabb is. No meg sokkal olcsóbb is. Előre kiszámítható, mibe fog kerülni: ráadásul a fizetendő összeget a felek közösen állják. Egy per során fizetni kell az illetéket, az ügyvédet, a szakértőt, a perköltséget,a ki tudja még milyen költségek lehetnek, s azt mindenki tudja, hogy a végösszeg előre kalkulálhatatlan.

Az időről már nem is beszélve: ki tudja megsaccolni, meddig fog tartani egy per? A mediációnál előre tudható: az eljárás maximum 4 hónap alatt lezajlik. A tapasztalat az, hogy néhány ülés után megszületik az egyezség. Ha pedig nem, még mindig ott a pereskedés lehetősége.

A mediáció magánjellegű és bizalmas. A felek nem teregetik ki a dolgaikat, nem engednek idegen szemeket és füleket a magánszférájukba. Nem is kell magyarázni ennek az előnyeit: hacsak az üzleti partnerekre vagy a gyerekünkre gondolunk, amikor napvilágra kerülnek a nyilvánosságra cseppet sem tartozó ügyeink. ( Igaz, a média sokszor nyálát csorgatja előre  és kiteregeti a felek ügyeit a növekvő nézettség vagy az eladott nagyobb lapszám reményében. )

Érdekek: a bíróságon az egyéni érdekek állnak a középpontban, míg a fókuszban a mediáció során a közös érdek van. Tartósabb az a megállapodás, ahol az egyezség mindkét fél érdekeinek figyelembevételével születik : mindkét fél elégedett lesz.

A mediációra való jelentkezés önkéntes. Csak akkor lesz mediáció, ha azt mindkét fél akarja. És a bírósági ügyeknél? El tudja valaki képzelni, hogy azt mondja  a bíróságnak: ehhez nekem semmi kedvem? Nem óhajtok pereskedni?

A megoldás: Per helyett üzlet

Eljutni a “NEM ” -ektől az ” IGEN ” -ekig 

A hosszantartó pereskedés során a felek között oly mértékben megromolhat  a viszony, hogy többé már el sem tudják képzelni az együttműködést: nincs üzlet, de még kommunikáció sem. A mediációs eljárás során azonban a felek empátiájára is alapozva olyan egyezség jön létre, amely megteremti a lehetőségét és alapját a további jó viszony fenntartásának. Ami addig iszonynak tűnt, abból viszony lesz. Eljutunk a NEM-ektől az IGEN-ekig.

Ellenségeskedésből együttműködés

A mediáció sokkal több mint egyezségközvetítés. A mediáció művészet, amely megtanít együttműködni azokkal, akikkel konfliktusunk támadt. Megtanít arra, hogy a megoldásra koncentráljuk erőinket, és a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit tartsuk szem előtt. A mediáció arra tanít, hogy a megoldandó kérdést, az ügy tárgyát el tudjuk választani a személytől. A mediáció a konfliktus lényegét igyekszik feltárni.

A mediáció során a felek sokkal kevesebb sérülést szereznek, mint a bírósági perek alatt az idegenek előtt zajló, hosszadalmas, megalázó csatározások során. A jog, a bíróság a felelőst, a bűnöst keresi. Ítélkezik, büntet. Hibákat keres a múltban, fájó sebek szakadnak fel. Kötelességeket szab meg.

A mediációban nem keresünk bűnöst. Nem kutakodunk  a múltban. Az igényekre, az érdekekre koncentrálunk. MINDKÉT FÉL ESETÉBEN. Mindkét fél azonos jogokkal rendelkezik a folyamat során, és kizárólag a felek döntenek. Soha nem a mediátor. A mediátor csak közvetít és mindvégig semleges marad. A mediációs folyamat az egyezség írásba foglalásával zárul, amely ugyanolyan kötelező érvényű mindkét félre nézve.

A mediáció sokkal több, mint egyezségközvetítés : befektetés a jövőbe, mert emberi értékeket őriz meg.